enfrnltags

stad waterkwaliteit netwerk

Home

Pacco-test-Automatique


 

GEBRUIKERS GEZOCHT

Voor de geautomatiseerde versie van de Pacco-test, een toestel om fysische eigenschappen van oppervlakte-water in de stad te monitoren, zijn we op zoek naar mensen/situaties waarvoor dit soort van monitoring nuttig kan zijn.
Bent u :
... een onderzoeker die bepaalde (stedelijke) waterbronnen observeert?
... lid van een (burger)groep die actief is rond water in haar buurt?
... gelinkt met een plek die omwille van water(-overlast) heraangelegd wordt?
, enz...

Neem contact met ons op!

> lees hier de presentatiefiche van de Pacco-test Automatique
> lees hier de datasheet (probes en data sample)

De Pacco-test-automatique is een elektronische water-meter waarmee vijf fysische eigenschappen van water gecontroleerd kunnen worden: pH, zuurstof-reductie potentieel (ORP), opgeloste zuurstof (DO), conductiviteit en temperatuur. Het is een toestel ontworpen voor de monitoring van oppervlaktewater in de stad.
De Pacco-test-automatique meet autonoom de 5 fysische parameters van vijver, kanaal, bassin, fontein of wadi... waarin ze geplaatst wordt en stuurt de metingen met regelmatige intervallen door naar een online digitaal gegevensbestand.

Na verloop van tijd leert de machine veranderingen herkennen in de fysische toestand van het water. De metingen kunnen aantonen wanneer er een verschil optreedt of een afwijking ten opzichte van een norm of een normale toestand. Het toestel stuurt dan een alarm (e-mail of sms) naar de gebruiker. Op die manier kunnen de metingen (ongewenste) fenomenen vroegtijdig signaleren.

Daarnaast verzamelt de Pacco-test alle gegevens in een database die via een website vrij consulteerbaar is voor wetenschappers en geïnteresseerden. Dit maakt het mogelijk de data te visualiseren en vergelijkingen te maken tussen de verschillende Pacco-test-metingen die op verschillende plekken en tijdstippen plaatsvonden, wat interessant kan zijn voor onderzoek of voor het leren begrijpen van het leefmilieu in de stad.

De Pacco-test-automatique is een elektronische water-meter waarmee vijf fysische eigenschappen van water gecontroleerd kunnen worden: pH, zuurstof-reductie potentieel (ORP), opgeloste zuurstof (DO), conductiviteit en temperatuur. Het is een toestel ontworpen voor de monitoring van oppervlaktewater in de stad.

De Pacco-test-automatique meet autonoom de 5 fysische parameters van vijver, kanaal, bassin, fontein of wadi... waarin ze geplaatst wordt en stuurt de metingen met regelmatige intervallen door naar een online digitaal gegevensbestand.

 

Na verloop van tijd leert de machine veranderingen herkennen in de fysische toestand van het water. De metingen kunnen aantonen wanneer er een verschil optreedt of een afwijking ten opzichte van een norm of een normale toestand. Het toestel stuurt dan een alarm (e-mail of sms) naar de gebruiker. Op die manier kunnen de metingen (ongewenste) fenomenen vroegtijdig signaleren.

 

Daarnaast verzamelt de Pacco-test alle gegevens in een database die via een website vrij consulteerbaar is voor wetenschappers en geïnteresseerden. Dit maakt het mogelijk de data te visualiseren en vergelijkingen te maken tussen de verschillende Pacco-test-metingen die op verschillende plekken en tijdstippen plaatsvonden, wat interessant kan zijn voor onderzoek of voor het leren begrijpen van het leefmilieu in de stad.

 

 

terugCity Mine(d)

Eau Propre | Proper Water by City Mine(d)
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium License

Creative Commons License

-Login-