enfrnlProjecten


 

Sinds begin 2011 is EauPropre | ProperWater een werkplaats rond water in de stad van de morgen. Het gaat zowel om een fysieke ruimte als om het samenkomen van mensen.

De projecten hieronder beschrijven het verhaal van EauPropre | Proper­Water. Ze geven de resultaten van succesvolle, soms nog lopende en ook minder gelukte experimenten. Door de verschillende aspecten ervan in detail (soms zeer technisch) te beschrijven, geeft het anderen de mogelijkheid om er wat van op te steken en dat wat bruikbaar is te kopiëren, te gebruiken en te verbeteren.


»

 

Kleine Stadsrivier - waterspel (2014-15) In de watertuin van het Eggevoort braakland, onderaan het Leopoldspark, wordt sinds de zomer van 2014 gewerkt aan een ludiek regenwaterparcours. Een collectief œuvre, tussen water en aarde, met een blik op de toekomstige heraanlegplannen voor het park.
Om het opgevangen regenwater tot in de watertuin te brengen, maken we met keramiek een Kleine Stadsrivier bestaande uit verschillende onderdelen. Inspiratie halen we uit de wereld van de publieke en private waterleidingen. We spelen met beelden als riolering, aquaducten, ondergrondse rivieren en hun vertakkingen, sluizen, ...
Eén van de onderdelen van dit waterspel is de Forma maquette:  een in klei geboetseerd schaalmodel van de Europawijk-Maalbeekvallei van 3,5m2

»
㊌ Pacco-test (2013-17) een slim toestel om zelf de kwaliteit van vijverwater in de stad te monitoren

De Pacco-test kan water doen spreken. Met een low-cost en nabouwbaar systeem op een boei geeft het éénieder de mogelijkheid om de waterkwaliteit van waterlopen en vijvers in de stad te bewaken en te beheren.
De boei monitort automatisch de gezondheid van het water aan de hand van vijf sondes. Doorheen de tijd 'leert' de boei samen met haar waarnemers wat normaal is en kan ze aangeven wanneer er zich iets abnormaals voordoet.
De metingen worden bijgehouden in een online database die voor iedereen toegankelijk is (
http://data.paccotest.org).
Op termijn kan de boei via een mobiel systeem alarm slaan om veranderingen te signaleren. Zo kunnen de Pacco-test-volgers indien mogelijk tijdig ingrijpen.
Het project is “van onderuit” geïnitieerd door burgers, maar kreeg inmiddels steun van universitaire wetenschappers en regionale overheidsdiensten. »
Proper Water Paviljoen (2012-13)

Regen valt bij bakken uit de lucht, en toch maken we er maar zelden gebruik van. 
Hoog tijd dus om dit water op te vangen vooraleer het in de riolen verdwijnt en uit te testen hoe het een waardige plaats kan ver/heroveren in de stad.

Als deel van het project EauPropre|ProperWater, bouwen we een houten constructie die makkelijk is op te bouwen en weer af te breken: een waterpaviljoen voor gebruik in de publieke ruimte van de stad. 
Met haar trechterdak vangt het paviljoen regenwater op en met een low-tech filtersysteem zuiveren we het water volgens de verschillende noden van gebruik. 
De grote uitdaging: kunnen we de stadsregens drinkbaar maken ? 

Het paviljoen zelf is een plaats voor ontmoeting, debat en uitwisseling...

»
City Mine(d) TAP (2013- )

City Mine(d) TAP is de kraan die we ontworpen om verspilling te beperken door enkel water door te laten wanneer zich een recipiënt onder de opening bevindt. 

In haar meest eenvoudige vorm is de TAP een “ventiel dat water laat stromen door druk uit te oefenen met de hals van een fles op de onderkant van het apparaat".

»
PUM-pit (2011-12) het ontwerpen van een modulaire vorm als confortabel stadsmeubilair dat toelaat om tijd door te brengen in openlucht. Door PUM-pit te gebruiken, activeert de machine een mechanische waterpomp en krijgt het ondergrondse water opnieuw een symbolische plaats in het leven van de buurt. PUM-pit wordt zo een plaats voor ontmoeting en ontdekking. »City Mine(d)

Eau Propre | Proper Water by City Mine(d)
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium License

Creative Commons License

-Login-