enfrnl“trouwens, wat is vervuild en wat is proper water?”

“het zelf monitoren van ons milie de-mystificeert wat wetenschappers doen”

“moet alle door de mens gebruikte water smetvrij zijn?”

Project

㊌ Pacco-test (2013-17)


 

» een slim toestel om zelf de kwaliteit van vijverwater in de stad te monitoren

De Pacco-test kan water doen spreken. Met een low-cost en nabouwbaar systeem op een boei geeft het éénieder de mogelijkheid om de waterkwaliteit van waterlopen en vijvers in de stad te bewaken en te beheren.
De boei monitort automatisch de gezondheid van het water aan de hand van vijf sondes. Doorheen de tijd 'leert' de boei samen met haar waarnemers wat normaal is en kan ze aangeven wanneer er zich iets abnormaals voordoet.
De metingen worden bijgehouden in een online database die voor iedereen toegankelijk is (http://data.paccotest.org).
Op termijn kan de boei via een mobiel systeem alarm slaan om veranderingen te signaleren. Zo kunnen de Pacco-test-volgers indien mogelijk tijdig ingrijpen.
Het project is “van onderuit” geïnitieerd door burgers, maar kreeg inmiddels steun van universitaire wetenschappers en regionale overheidsdiensten.

Algemene beschrijving

context

Het zelf monitoren van ons milieu demystificeert wat wetenschappers doen. Het begrijpen van onze leefomgeving brengt kennis die ons de sleutels in handen geeft om mee beslissingen te nemen die onze levenskwaliteit verbeteren, om de vervuiling van oppervlakte water in de buurt te signaleren en om data ter beschikking te stellen van wetenschappers die de verandering van waterkwaliteit bestuderen.


 

werking

De Pacco-test Boei meet autonoom de 5 fysische parameters van de vijver, het kanaal of bassin waarin ze geplaatst wordt. Een constante meting van de waterkwaliteit is belangrijk om de korte termijn variaties te zien en de dynamiek van de vijver te begrijpen. De Pacco boei  stuurt de metingen met regelmatige intervallen (2u) door naar een online digitaal gegevensbestand dat vrij consulteerbaar is voor wetenschappers en geïnteresseerden (http://data.paccotest.org).

Dit maakt het mogelijk de data te visualiseren en vergelijkingen te maken tussen de verschillende Pacco-test-metingen die op verschillende plekken en tijdstippen plaatsvonden. Zo kan de Pacco-test interessant zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor het leren begrijpen van het leefmilieu.

Na verloop van tijd leert de machine, samen met haar waarnemers, veranderingen herkennen in de fysische toestand van het water. De metingen kunnen aantonen wanneer er een verschil optreedt of een afwijking ten opzichte van een norm of een normale toestand. Het toestel stuurt dan een alarm (e-mail of sms) naar de gebruiker. Op die manier kunnen de metingen (ongewenste) fenomenen vroegtijdig signaleren en het waterbeheer optimaliseren. 

De lage kostprijs en repliceerbaarheid van de Pacco-test Boei kan een motivatie zijn voor burgers in verschillende buurten van de stad om te engageren met waterkwaliteit, open data, technologie en milieubeheer.

 

de naam Pacco in Pacco-test

Hoewel de naam Pacco in Pacco-test staat voor Ph, Aquatic oxidation potential, Conductivity, Celsius  en Oxygen redox, lijkt hij toch wel verdacht veel op de achternaam van Antoine Pacco, de chemicus die mee aan de wieg stond van het burgerwetenschaps-initiatief.

 

werk(t)en mee aan de Pacco-test

Prototype 1.0
Antoine Pacco, Guy Vanbelle, Annemie Maes, Carole Paleco, Kevin De Bondt, City Mine(d), Research in Brussels. Eerste tests rond de interactie tussen machine en publiek gebeurden tijdens het Biodiversiteitsparcours van het Museum voor Natuurwetenschappen (mei 2013) en in het Wetenschapsdorp van de Irisfeesten (mei 2014).

Prototype 2.0
Dit prototype is deels gerealiseerd in een Fablab* en in samenwerking met informaticus Matthieu Melcot en elektronicus Bob Motté. Het is door tientallen kinderen getest naar aanleiding van de World Water Day 2015 en de Eco-Shizzel van Globelink. Deze versie ging ook mee tijdens de historico-toeristische wandeling in centrum Brussel rond het thema van de publieke waterpunten in de Zennevallei.

Prototype 3.0

Dit prototype is afgewerkt door studio Bagaar. De kwaliteit van de metingen is eerst vergeleken met de resultaten van de meetcampagnes van Natacha Brion van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en nadien zij-aan-zij met het meetstation FlowBru van Leefmilieu Brussel.

Vanaf september 2016 volgt een toegewijde groep Pacco-pilotes de eerste stappen van de machine in de reële context van de Leopolds- en Flageyvijver tijdens het Pacco-lab.

meer info : www.paccotest.org


news

14.12.2016 :: The Battle :: Pacco-test vs. sondes VUB/ULB »
12.12.2016 :: Pacco-launch Flagey Persoverzicht & fotoreportage »
Pacco-lab fase 2 :: Flagey »
Pilote-meeting #2 :: verslag Lees hier het verslag van de tweede Pilote-meeting (24.10.2016) (in het Engels) »
Jongeren ontdekken de vijver en de Pacco-test

Sinds de Pacco-test op de vijver van het Leopoldspark te water werd gelaten, zijn een tiental jongeren die studiebegeleiding krijgen in Espace Senghor verschillende keren op uitstap gegaan om de vijver en de machine te observeren.

»
Pacco-launch :: fotoreportage & verslag Pilote-meeting #1 Lees hier het verslag van de eerste Pilote-meeting (19.09.2016) (in het Frans)


Hieronder een foto-reportage van Michael De Lausnay

»
Welcome to the world :: apéro Pacco-test :: 19 sept 16:15-18:30 :: vijver Léopold Park »
PACCO-test zoekt PACCO-pilotes (~Living Lab vijver Leopoldspark europawijk) »
Pacco-test-Automatique GEBRUIKERS GEZOCHT

Voor de geautomatiseerde versie van de Pacco-test, een toestel om fysische eigenschappen van oppervlakte-water in de stad te monitoren, zijn we op zoek naar mensen/situaties waarvoor dit soort van monitoring nuttig kan zijn.
Bent u :
... een onderzoeker die bepaalde (stedelijke) waterbronnen observeert?
... lid van een (burger)groep die actief is rond water in haar buurt?
... gelinkt met een plek die omwille van water(-overlast) heraangelegd wordt?
, enz...

Neem contact met ons op!

> lees hier de presentatiefiche van de Pacco-test Automatique
> lees hier de datasheet (probes en data sample) »

archives

㊌ Pacco-test :: beschrijving 2013-15

Iedereen Wetenschapper !
Met de PACCOtest willen we de kwaliteit meten van oppervlakte-water in de stad, en vervolgens vertalen naar parameters die iedereen kan begrijpen.
De Pacco-test (nog in constructie) combineert bewustwording met toegankelijke technologie en burgerwetenschap en zal bestaan uit een koffertje met 5 sondes dat individueel of met een vereniging, school of bewonersgroep uitgeleend zal kunnen worden.
De meetresultaten geven de gebruikers een goede indicatie van hoe gezond een lokale plas of beek is en tonen aan dat het geteste water misschien wel geschikt kan zijn om planten mee te begieten of auto' en fietsen mee te wassen.
Elke PACCO-test meting zal via een geo-tag op een kaart terecht komen en online consulteerbaar gemaakt worden in een gegevensbestand. Zo worden de meetreslutaten ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

»
Pacco-test op Zenne De Pacco-test automatique werd geplaatst dinsdag 16 februari 2016 op de Zenne tussen Haren en Vilvoorde op een Leefmilieu Brussel plek. Het zal zes dagen werken naast het meetstation 'Zen OUT' (QO2) van FlowBru. Deze tweede veldexperiment zal  over de kwaliteit van de resultaten voor pH en ORP sensoren beoordelen.
Pacco-test en campagne De Pacco-test vergezelt momenteel de VUB/ULB en Natacha Brion in het project OSIRIS. »
UPDATE 23.12.2015 :: DE PACCO-TEST SCHIET IN ACTIE - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - --
Dear friends of the Pacco-test,
Chers amis du Pacco-test,
Beste vrienden van de Pacco-test,
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

DE PACCO-TEST SCHIET IN ACTIE EN WORDT GETEST IN 3 CASES:
. in een campagne op de Zenne en het Kanaal,
. parallel aan een professioneel monitoring station op de Zenne,
. als meetinstrument voor onderzoek op de Woluwe.
»
08.04.2015 :: Pacco-Walk 001 Beste vrienden van de Pacco-test,

Morgen, 8 april - een bewolkte doch droge lente-woensdag - maken we een test-ronde met de Pacco-test !
We onderwerpen zes publieke waterpunten in de Zennevallei aan een grondige analyse.
Wees welkom!

We vertrekken om 19:00 op het Rouppeplein [GPS coördinaten 50.842810, 4.345810 voor de fans],
met het kaartje hieronder is het makkelijk om later aan te sluiten of alvast enkele waterpunten in de vallei te ontdekken.

Tot dan,

het Pacco-team »
㊌ Pacco-test UPDATE: WE ARE LIVE ! Dear friends of the Pacco-test!

TODAY. On the eve of WorldWaterDay. During a breathtaking solar eclipse. The Pacco-test was road-tested by about 30 young people all aged around 9 years old. AND IT WORKED !!!!

The picture shows a young lady geek and young gentleman geek testing the quality of the Friche Eggevoort pond.
»
UPDATE 04.07.2014 :: Pacco-test: ALL aboard !

1 Juli 2014: stilaan ronden we de hardware fase van de Pacco-test af.
Voor het eerst zijn alle onderdelen verbonden, EN werken ze allemaal autonoom vanaf een 12V batterij.
[lees verder...]

AANDACHT ALLE (POTENTIELE) PARTNERS !
Organisaties en groepen die de Pacco-test willen gebruiken als deel van hun werk nemen best NU contact met ons op. De software zal naar het eind van de zomer toe afgerond worden, waarna we beginnen met het kalibreren van de sondes om ze wetenschappelijk nauwkeurig te maken.
Als uw organisatie bepaalde voorwaarden, vereisten of wensen heeft, dan is NU het moment om ons te contacteren, zodat we dit mee kunnen nemen in het definitieve ontwerp.
We kijken er naar uit om van u te horen. »
Het Pacco-test in Wetenschapsdorp rapport Zondag 11 mei heeft de Pacco-test een nieuwe horde genomen in haar interactieve ontstaan. In de aanloop naar een echt prototype, peilden we deze keer naar de reacties van het publiek met een concept-test. Temidden van allerlei wetenschappelijke proeven en educatief amusement probeerde het uitgeregende publiek van de Irisfeesten de procedure uit om fonteinen- en plassenwater te Pacco-testen.
Sondes en computer raakten op tijd geconnecteerd en geprogrammeerd en op het computerscherm kregen Pacco-testers vragen over hun waterstalen en commando's voor de metingen.
»
Pacco-test team uitgenodigd in Wetenschapsdorp 11.05.2014 
PACCO-TEST > Wetenschapsdorp
11-13:00 WALK "Water aan de Kunstberg?"
vertrek aan Metro Park
12-18:00 Concept test
veldlabo Sint-Jansstraat

1000 bxl »
Het Pacco-fest rapport Verslag van het Pacco-fest [15/02/2014], het begin van een open proces rond het samen bouwen en
gebruiken van een meet-instrument voor waterkwaliteit dat relevant is voor stedelingen en wetenschappers.

Het Pacco-fest is een feestelijke brainstorm en interactieve expo, met een point idées en een hoop gesprekken.
De verschillende onderwerpen hebben we verdeeld in 7 groepen die elk verwijzen naar eenfysiek onderdeel van de Pacco-test. De groepen brengen niet alleen praktische vragen samen, maar ook meer conceptuele, sociale en politieke. De onderdelen zijn: het koffertje, het scherm, de computer, het uitleenpunt, de databank, de gebruikers en water.

Rond verschillende gespreksonderwerpen zullen zich na 15 februari drie werkgroepen vormen [wetenschap, computer, buurt] die op zoek gaan naar een oplossing of mee een uitdaging willen aangaan.
»
㊌ Pacco-test prototype v.0.2 Pacco-test in het wetenschapsdorp op de Irisfeesten
>> zondag 11 mei
11-18:00 doorlopend :: 11-12:30 test-wandeling (te bevestigen)
kom mee de Pacco-test computer-interface uittesten in ons veld-labo en gebruik de eerste aangesloten sondes.
Wat is het verschil tussen gedistilleerd en gezouten water volgens de Pacco-test computer?
Hoe gaan mensen om met de Pacco-apparatuur? Is de vertaling van de metingen begrijpelijk genoeg?
>> 11-12:30 water-wandeling rond de Kunstberg met Michel Bastin - eerste Pacco-test metingen van het water in de fonteinen en bronnen die we tegenkomen
PikNikLunch op de Eggevoort Friche + uitproberen van meet-materiaal in de Friche-vijver maandag 14 april - 12:00
Tijdens het Pacco-fest is het vaak gezegd: naast de high-tech sonde-metingen willen we ook no-fi observaties doen. Geur, kleur, troebelheid en beestjes kunnen ons al heel wat leren over waterkwaliteit.
Daar bestaan allemaal handige en educatieve tools voor, maar zijn ze wel makkelijk te gebruiken? Zouden ze in een pacco-test koffer passen? Als we meet-instrumenten toevoegen, betekent dat dan ook meer werk in het uitleenpunt?
Allemaal vragen die we al testend kunnen aansnijden.

Samen met Gust en Isabelle van Goodplanet kunnen we het water in de vijver van de Friche onder de loep nemen.
- biotische index - vergrootglas, microscoop, schepnetje en beestjes
- turbiditeit (troebelheid) vaststellen - secchi-schijf
- periscoop
...
Pacco-fest 15.02.2014 
PACCO-FEST 
14:00 >> 21:00 
plateau/nadine  
herdersstraat 30 rue du berger 
1050 bxl »
Fwd: sorry, dit artikel is (nog) niet vertaald.

Dear friends of the Pacco-test,

This message is the first one (ever!) sent from the Pacco-01 [pictured below]
the hand-sized computer that will power the Pacco test in times to come.

May wealth, health and happiness be your share in 2014
and may we meet many times [save 15 February already].

Best regards

Sent from Pacco-01, a Raspberry pi
Update 18.12.2013 :: Pacco-test: Back to Pacco sorry, dit artikel is (nog) niet vertaald.

Dear friends of the Pacco-test,

Since August the Pacco-test knows where it is!
So what's next? »
22 en 25. 05.2013 :: Biodiversiteitsparcours Eggevoort Friche/Leopoldspark Test het oppervlaktewater bij jou in de buurt. Kom naar het Proper Water Paviljoen met minstens 1liter van het te testen water. Het eerste prototype van de Pacco-test software vertelt je wat de staat van je water is.

22 en 25 mei – Biodiversiteitsparcours Eggevoort Friche/Leopoldspark
Test het oppervlaktewater in de stad. Het eerste prototype van de Pacco-test software vertelt je wat de staat van het water is. Kom naar het Proper Water Paviljoen met minstens 1liter van het water dat je wil testen. Of volg het plan van de Europese wijk, neem een waterstaal in de buurt en
breng zo mee het lokale oppervlakte-water in kaart.

Meer weten?
Blijf op de hoogte van alle updates via emails. Schrijf je in bij
jim [at] citymined dot org »
UPDATE 20.05.2013 :: Pacco-test: facing the music  

Dear friends of the Pacco-test,

on Wednesday 22 May (and again on Saturday 25 May), the Pacco-test joins the New Urban Rivers, the Museum of Natural Sciences, the Maelbeek Historians and the Petits Débrouillards on the Eggevoort Friche near the Leopold Park to test the Pacco-test beta on a live audience.

A test-lab will be set up under the Proper Water Pavilion.

Bring, forage or collect surface water for it to be tested by your qualified team of lab technicians !

more details here


UPDATE 28.04.2013 :: Pacco-test: the Eponymous Dr. Antoine Pacco

Dear friends of the Pacco-test,

This week saw a visit of the Eponymous Dr Antoine Pacco to the test site of the Pacco-test.

Tests in Parc Léopold revealed some interference between different probes, but we are working on solutions.

Also, a lot of thought is going into the user interface: the Pacco-test could actually work without user input, but where is the fun in that ??? So we're adding switches, toggles, buttons, buzzers and delays.

You can meet the eminent Dr Pacco on May 25th during the 2nd day of the Parcours biodiversité [day 1 is on Wednesday May 22, note: opportunity to test your surface water! Bring a bottle].

Stay put,
more soon
UPDATE 22.04.2013 :: Pacco-test: All the Colours of the Royal Flush !
Dear friends of the Pacco-test,

Yesterday our Arduino powered micro-processor calculated all 5 qualities of water, "all the colours of the royal flush",as poker players would say :

- Ph [measures the hydrogen ion concentration,]
- ORP [measures the tendency of water to acquire electrons]
- temperature [measures hotness and coldness on a numerical scale]
- conductivity [measures the ionic content in water and links directly to the total dissolved solids] and
- DO [measures the amount of oxygen that is dissolved or carried in water]

of the Eggevoort pont. Even without exact calibration of the sensors the readings already seem to make sense.


Next step: Outputs !!!!
UDATE 15.04.2013 :: Pacco-test: testing, testing, ...
Yesterday at Friche Eggevoort, European Quarter, Brussels, the first probes went to water!
The Ph-value of the water of the PUM-dug pont (compensated for temperature !!!) is 7.42.
The goldfish, who after more than a year are still squatting, confirmed that this is plausible (they nodded when I asked).
Next step: add ORP, DO and Conductivity.
UPDATE 04.04.2013 :: Pacco-test: Sensors aboard !good tidings from London:
after we paid the ransom, Her Majesty's Revenue and Customs have released the sensors for the Pacco-test!
Ph-probe,
ORP-probe,
Dissolved Oxygen probe,
Conductivity probe &
Temperature-probe,
are now in our hands.
we will start wiring things up and keep you posted

terugCity Mine(d)

Eau Propre | Proper Water by City Mine(d)
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium License

Creative Commons License

-Login-