enfrnlKennis


 

Water als Gemeengoed in Brussel

originele tekst gepubliceerd in: Bridges over troubled waters, Crosstalks, VUB press, Brussel 2012, p223-231 - "L'eau comme bien commun à Bruxelles", Dominique Nalpas & François Lebecq

In het tijdperk waarin we leven, lijken we meer dan ooit gefascineerd­ door technologie, die grote menselijke onderneming­ die ons de macht zou geven om het juk van de natuur af te werpen of dat van de mens een verlengstuk van de schepper zou maken. Met water onderhouden we nochtans­ een fascinerende relatie: we projecteren er een beeld op van verlangen, een ideaal van natuurlijke reinheid en maagde­lijkheid, ver verwijderd van technische complexiteit en andere sociale besmetting. We zouden geneigd zijn om te zeggen: “Bedek toch die onzuivere wateren die wij niet kunnen aanzien”, om de repliek van Tartuffe aan Dorine te parafraseren.

Het heldere en zuivere water dat ons zo drinkbaar en schijnbaar zo natuurlijk bereikt tot in het hart van onze steden is in werkelijkheid het resultaat van de toepassing van steeds meer gesofistikeerde en dure technologie. Water is een behaard object1 dat verweven is met een sociale, ecologische, economische en politieke ­complexiteit.

Sedert geruime tijd is water echter onzichtbaar in onze steden. Het is een zwarte vlek in de ruimtelijke ordeningspolitiek, verdrongen uit onze verbeelding en onze ­bekommernissen als burger. En net zoals andere elementen waarvan we de werkelijkheid niet onder ogen willen zien, riskeert het als een verdringing uit het onderbewuste telkens opnieuw de kop op te steken in crisissen die steeds pijnlijker worden. Want de vlucht voorwaarts naar steeds meer technologie –in naam van de vooruitgang– die bepaalde vragen oplost om er andere te creëren, zal nooit slagen in het oplossen van de nood aan een beheer van dit goed op een meer zichtbare en meer bewust manier, dus meer collectief en meer publiek … Anders gezegd, de complexe combinatie van technologie en gemeenschap is slechts mogelijk wanneer de verschillende onderdelen van het bestel zich terdege bewust zijn van hun wederzijdse afhankelijkheid. Water, net zoals het klimaat, is een natuurlijk, maar evenzeer sociaal, economisch en politiek fenomeen dat verdient om beter begrepen te worden als men haar karakter van gemeengoed wil behouden.

»
Waterverhalen. Van aristocratisch, publiek en misschien wel democratisch water? Artikel door Michel Bastin


In 1830 nam de Stad Brussel een gloednieuwe hydraulische stoommachine in gebruik om haar ­stedelijk netwerk voor drink­waterdistributie aan te drijven. De machine, ontworpen door ­Teichmann, ingenieur bij de Stad, stond aan de rand van de ­vijver van Etterbeek onderaan de ­Waversesteenweg. Ze stuwde het water naar het reservoir van het Keyenveld bij de Naamsepoort. ­Tijdens een van de eerste testproeven bleek één van de twee branders niet helemaal juist ­afgesteld en ontplofte... Enkele dagen later deed er zich in Brussel een tweede explosie voor, hoewel deze keer op politiek vlak. Het was de revolutie die zou leiden tot de Belgische onafhankelijkheid. »
De weerwraak van het water

EGEB, PUM en andere watergeuzen zullen geen kans voorbij laten gaan om aan te tonen dat het geen zin heeft om alle water in de stad onder de grond te stoppen. Nu lijkt het water zelf zijn plaats in de stad terug te willen opeisen.

Hieronder enkele kranten-artikels.

»
Regenwater drinken?

Doorheen het ontwikkelen van het waterpunt, verschoven de ­ambities en wilden we niet alleen een ontmoetingsplaats creëren, maar ook testen hoever we kunnen gaan in het zuiveren of zelfs drinkbaar maken van water in de stad. We startten een onderzoek naar drinkwaternormen (volgens richtlijnen van EU, WHO, ISO), sondes, filtersystemen en meet-apparatuur en smeedden ­allianties met chemisten en doe-het-zelf water-ingenieurs.

»
Is proper water drinkbaar? Over normen, distributie en monopolies.
Vaststellingen, tegenstellingen en vragen.
»
andere DIY filtermethoden

Voor EauPropre|ProperWater koppelen we ons low-tech waterzuiveringssysteem aan het regenopvang-paviljoen en moeten we rekening houden met enkele technische beperkingen: het systeem moet mobiel en compact zijn, kunnen werken met een sterk wisselend debiet, en in staat zijn om regenwater te filteren op eenvoudig verzoek van voorbijgangers/bezoekers, zonder deze te lang te doen wachten.

Bijgevolg (en soms tot onze spijt) hebben we volgende methodes moeten schrappen uit onze plannen.  Sommige methodes zijn te traag, te onzeker, vergen elektriciteit of permanente zorg.

We geven ze voor de aardigheid toch graag mee:

»
Filtersysteem Paviljoen 2.0 (2013)

De eerste filteropstelling met zand, actieve kool en UV bleek niet voldoende betrouwbaar. Toch bleef het doel van het ProperWaterPaviljoen om waterzuivering zo veel mogelijk te de-technologiseren en te de-mystificeren. Tijdens herfst en winter 2012 zetten we de zoektocht binnenskamers voort.

»
Is regenwater proper of toe-eigenbaar?Waarom zien we regenwater vooral in de riolen verdwijnen? Regenwater is gratis beschikbaar, maar is het ook een goed alternatief voor kraantjeswater bij het begieten van planten, het wassen en plassen of nog andere toepassingen? Samen met bezoekers en gebruikers gaat het paviljoen op zoek naar nuttig gebruik van beschikbare waterbronnen in de stad.
artikels en publicatiesFranstalig:
- Bruxelles en Mouvements n° 247-248 - numéro spécial "Voix d'Eau"
- Histoires d'Eaux Propres
- Bruxelles, ville "eau admise"
- l'Eau comme Bien Commun à Bruxelles
- dossier Eau dans le magazine Symbioses
- publications pS-Eau (Programme Solidarité Eau)
- émission radio "Science Publique" sur France Culture: "L'eau que nous buvons, est-elle potable?"
- livrets par Capacitation Citoyenne:  "Les Cris de l'Eau" , 2009 & "le collectif Eau Est Ensemble", 2011
- carte des points d'eau publiques des Infiermiers de Rue

»
stuur ons uw mening en artikes... hier komen uwe meningen en artikels ...City Mine(d)

Eau Propre | Proper Water by City Mine(d)
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium License

Creative Commons License

-Login-