enfrnltags

filter waterkwaliteit

Kennis

Filtersysteem Paviljoen 2.0 (2013)


 

De eerste filteropstelling met zand, actieve kool en UV bleek niet voldoende betrouwbaar. Toch bleef het doel van het ProperWaterPaviljoen om waterzuivering zo veel mogelijk te de-technologiseren en te de-mystificeren. Tijdens herfst en winter 2012 zetten we de zoektocht binnenskamers voort.Na een langeafstands-onderzoek naar huis-, tuin- en keukenmethodes voor waterfiltratie met mossels, zwammen, ceramiek, planten, omgekeerde osmose, micro- en ultrafiltratie;
… na vele discussies met specialisten of adepten van de ene of de andere methode;
… na grondige analyse van de technische beperkingen van ons ProperWaterPaviljoen [het filtersysteem moet mobiel en compact zijn en kunnen werken met een sterk wisselend debiet, en in staat zijn om regenwater op verzoek
ook drinkbaar te maken] …
zijn we gegaan voor de combinatie van
micro- en ultrafiltratie met actieve kool
EN hebben we in februari 2013 eindelijk regenwater gedronken !


Zonder chemische producten, spitstechnologie of een dikke portefeuille is ons gefilterd regenwater drinkbaar verklaard door Brulabo
Wij blij en en nog altijd kerngezond.

Dit is gelukt dankzij de wijsheden die Josef Orszagh verspreidt via zijn eautarcie-website, de technische inzichten van Gerrit van KilianWater, de nuchtere praktijkervaring van Michel Bieswal van de Compagnons Dépanneurs, het regenwater uit de opvangtank van de jardins des Arts, en de atelierruimte die we bij Cyclo onder water mochten laten lopen.


We gebruiken het systeem van de micro-filtratie ( poriën : tussen 5 en 0.1μm ) en ultra-filtratie ( poriën : tussen 0.1 en 0.01μm ).Technische Details

Prijzen en leveranciers van het filtersysteem?

opslagtank € 125
voetpomp € 80
3 filterhouders € 100
3 filtercartouches € 70 – om de 6 maanden te vervangen
ultrafilterhouder € 48
utrafiltercartouche € 100

TOTALE VASTE KOST € 353
TOTALE KOST VERVANGSTUKKEN € 170

hierbij kan je makkelijk nog voor een € 100 tellen voor pvc buizen
en wij hebben ook gekozen voor een wisselschakelaar (€ 60) en een verbruiksteller (€ )

 

Technische schema's 


image_travail
REGEN-OOGSTEN

Het trechterdak is een PVC-zeil van 10m2 dat is opgespannen als een hellend vlak, met een afvoerpijp in het laagste stuk.
Diagonaal : 4,31 m.
Hoogteverschil : 15cm x / m, de minimale inclinatie om een goede water-afloop te verzekeren en de maximale inclinatie om te beletten dat de windkracht het paviljoen laat opvliegen.
WATER OPSLAAN

Het water wordt gestockeerd in een tank van 300liter in PVC (UV resist). Het water stroomt uit de afvoerpijp in een zeef met fijne gaten zodat het water zacht in de tank aankomt en het bezinksel op de bodem niet opstijgt. Het water uit de tank wordt op 15cm van het wateroppervlak weggezogen wanneer de pomp wordt geactiveerd. Zo kunnen drijvende bladeren of takken niet mee opgepompt worden. Dankzij dit systeem is de tank op zich al een soort pré-filter.
KIEZEN

Het water-circuit splitst in 2 delen na de pomp. Eén deel gaat door de filter en kan gedronken worden. Het andere deel dient voor elk ander gebruik. Vóór het pompen kies je welk circuit je wil door aan de T-vormige keuze-kraan te draaien.
FILTEREN

We gebruiken het systeem van de micro-filtratie ( poriën : tussen 5 en 0.1μm ) en ultra-filtratie ( poriën : tussen 0.1 en 0.01μm ). Hij bestaat uit een reeks filters-hulzen die om de 6 maand moeten worden vervangen.
filter 1 : membraan van 5μm = houdt sedimenten en parasieten tegen
filter 2 : actieve kool in granules (GAC) = adsorptie van chloor en organische componentne
filter 3 : membraan van 1μm = houdt colloïdes en organische macro-molecules tegen
filter 4 : aktieve kool in poedervorm (PAC) + ultra-filtratie = elimineert virussen, bacteriën en kystes, vermindert chemische vervuiling en verbetert smaak, kleur en geur.
DRINKEN

Etapes :
- Als je de eerste bent om te drinken, laat je eerst 0.5 liter water door de buizen stromen (kijk op teller!) om het stilstaand water uit de buizen weg te spoelen
- Check nog eens het Brolabo-paneel om zeker te zijn of de laatste labo-tests goed genoeg waren om te kunnen drinken
- Druk de kraan tegen de fles die je wil vullen
- Proost !

Ultragefilterd water ( « biocompatibel : water dat drinkbaar is zonder 100% te beantwoorden aan de legale normen, maar toch de gezondheid niet schaadt » J.Orszagh ) loopt door een speciaal ontworpen kraan die water-verlies minimaliseert. Brulabo test op geregelde tijdstippen dit water en checkt het op drinkbaarheid. Om de 2 dagen wordt ook een eigen E.Coli-test uitgevoerd (microbe die kolieken veroorzaakt).
Water voor alle niet-drinkbaar gebruik
- natuurlijke kwaliteit, gestockeerd water: planten begieten, kinetische energie opwekken, ...
- natuurlijke kwaliteit, gestockeerd water waarbij bezinksel en grote drijvende deeltjes zijn weggefilterd (VOORDEEL zacht water want redelijk zuur en bovendien niet te kalkrijk) : schoonmaken, fiets/auto wassen, wasmachine (minder zeep nodig)
- natuurlijke kwaliteit, vers gevallen : te drinken voor niet-mensen
- lichte filtratie (onschadelijke, hygiënische kwaliteit) : zwemmen, douchen, waterspelletjes, bier brouwen, leer looien, gebruik in publieke ruimte ...
terugCity Mine(d)

Eau Propre | Proper Water by City Mine(d)
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium License

Creative Commons License

-Login-