enfrnlContact


 

Friche Eggevoort - terrein/tuin:
Maelbeeklaan - ter hoogte van BUShalte Senghor
1140 Etterbeek

METRO
10 min :  Schuman / Maelbeek

BUS
59, 60, 80 – Senghor halte
34 – halte Vijvers


View Larger Map
City Mine(d) Brussel:
Postadres:

Zaterdagplein 13 - 1000 Brussel

Kantoor:

Maurice Lemmonierlaan 61 - 1000 Brussel
(Metro Anneessens)
kaart

Tel:

0032 (0)2 779 59 00
0032 (0)485 188 331

Mail:

sofie (@t) citymined . org

jim (@t) citymined . org
leo (@t) citymined . org

CITY MINE(D) EN WATER

City Mine(d) is een platform voor stedelijke interventies. Het ontstond in 1997 uit een netwerk van stadsactivisten, architecten en kunstenaars met als doel van de oprichting het revitaliseren van achtergestelde buurten in grote steden door interventies op publieke plaatsen. Sindsdien heeft haar werk waardering ­gekregen voor haar impact op stedelijk bestuur, haar pioniersrol in sociale innovatie, of haar vernieuwende aanpak van stedelijke ontwikkeling. City Mine(d) ontwikkelde reeds meer 100 projecten in 23 ­Europese steden, en bouwt netwerken en organiseert uitwisseling tussen initiatieven die actief zijn in de stedelijke publieke ruimte. City Mine(d) heeft momenteel bureaus in Brussel en Londen.

Tijdens de laatste jaren verschoof de focus in het werk van City Mine(d) van punctuele interventies naar een langere aandacht voor onderwerpen die meer ­algemeen het leven in de stad ­bepalen. Van 2006 tot 2011 vormde Micronomics­ een gemeen­schappelijke noemer voor een reeks initiatieven die een benadering­ van de economie­ van onderuit verkende. Praktische ervaringen zoals de Wafelbank, Soepmachine, MicroMarché, conferenties,­ debatten,­ festivals en kortfilms vormden het resultaat­ van een actieve bevraging van de manier waarop economische­ activiteit wordt gemeten, van lokale vaardigheden in een geglobaliseerde­ wereld en van de rol van publiek goed in de stedelijke­ economie.

Op het einde van 2010 hernieuwde­ City Mine(d) haar activiteiten in de Brusselse Europawijk. Samen met plaatselijke actoren werd een braakliggend terrein gevonden in de schaduw van het Europees Parlementsgebouw, dat dienst kon doen als plaats voor ontmoeting en experiment. De locatie­ in de Maalbeekvallei maakte al snel dat water een rode draad werd doorheen de verschillende initiatieven­ die zich afspeelden op wat ondertussen de Friche Eggevoort is gaan heten. Tot de burgerinitiatieven rond water in de stad die aanwezig zijn in de buurt behoren Maelbeek Mon Amour, Chercheurs d’histoires, EauWaterZone en Open Source en de dynamische spil die al deze initiatieven verbindt is de Staten-Generaal van het Water in Brussel (EGEB) , een burgerbeweging met als doel de “verzoening van water en stad” door middel van actie en onderzoek.

Hoewel zeer geïnteresseerd in water als een gemeengoed, solidariteit­ binnen stroom­bekkens en de nieuwe beroepen die ontstaan door het toenemend belang van water in de stad, kon City Mine(d) haar actieve en pragmatische­ kant niet verbergen. Het besloot het potentieel van regenwater te gaan verkennen door middel van een een regenwaterpaviljoen, dat nu ProperWater­Paviljoen heet, en ondertussen ook de techniciteit van waterbeheer en water­zuivering te bespreken. Andere spin-offs van deze uitdagingen waren de Pacco-test, een oppervlaktewater testkit, en City Mine(d) TAP, een handenvrije kraan die verspilling tegengaat. Dit boekje toont hoe de uitdaging van de bouw van het paviljoen een katalysator van ideeën en ambities werd, waarvan sommigen slechts van ver gelinkt zijn aan water, maar ook hoe zulke initiatieven buurtbewoners kunnen­ samenbrengen en hun stem kan versterken in de processen die bepalen hoe hun plaatselijke omgeving­ er uit ziet.

Op het moment van schrijven, juni 2013, is City Mine(d) een actief­ deel van PUM1 in de Europese wijk , zet het het werk met het ProperWater­Paviljoen2 voort, en maakt het de Pacco-test klaar voor gebruik. In de nabije toekomst zal haar aandacht voorts gaan naar experimenten in “augmented­ democracy”3­ (verhoogde democratie). Het vertrekt vanuit de gedachte dat beleid eerst­ en vooral gemaakt zou moeten­ worden door hen die er aan onderworpen zijn, en gebaseerd zou moeten zijn op lokale kennis en ervaringen. Het “augmented­ democracy” project­ stelt een reeks online instrumenten­ voor die samen met een methode om besluitvorming te faciliteren, een poging doen om democratie­ eerlijker­ en meer inclusief­ te maken.

City Mine(d)

Eau Propre | Proper Water by City Mine(d)
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium License

Creative Commons License

-Login-