enfrnltag: wetgeving


 

Water als Gemeengoed in Brussel

originele tekst gepubliceerd in: Bridges over troubled waters, Crosstalks, VUB press, Brussel 2012, p223-231 - "L'eau comme bien commun à Bruxelles", Dominique Nalpas & François Lebecq

In het tijdperk waarin we leven, lijken we meer dan ooit gefascineerd­ door technologie, die grote menselijke onderneming­ die ons de macht zou geven om het juk van de natuur af te werpen of dat van de mens een verlengstuk van de schepper zou maken. Met water onderhouden we nochtans­ een fascinerende relatie: we projecteren er een beeld op van verlangen, een ideaal van natuurlijke reinheid en maagde­lijkheid, ver verwijderd van technische complexiteit en andere sociale besmetting. We zouden geneigd zijn om te zeggen: “Bedek toch die onzuivere wateren die wij niet kunnen aanzien”, om de repliek van Tartuffe aan Dorine te parafraseren.

Het heldere en zuivere water dat ons zo drinkbaar en schijnbaar zo natuurlijk bereikt tot in het hart van onze steden is in werkelijkheid het resultaat van de toepassing van steeds meer gesofistikeerde en dure technologie. Water is een behaard object1 dat verweven is met een sociale, ecologische, economische en politieke ­complexiteit.

Sedert geruime tijd is water echter onzichtbaar in onze steden. Het is een zwarte vlek in de ruimtelijke ordeningspolitiek, verdrongen uit onze verbeelding en onze ­bekommernissen als burger. En net zoals andere elementen waarvan we de werkelijkheid niet onder ogen willen zien, riskeert het als een verdringing uit het onderbewuste telkens opnieuw de kop op te steken in crisissen die steeds pijnlijker worden. Want de vlucht voorwaarts naar steeds meer technologie –in naam van de vooruitgang– die bepaalde vragen oplost om er andere te creëren, zal nooit slagen in het oplossen van de nood aan een beheer van dit goed op een meer zichtbare en meer bewust manier, dus meer collectief en meer publiek … Anders gezegd, de complexe combinatie van technologie en gemeenschap is slechts mogelijk wanneer de verschillende onderdelen van het bestel zich terdege bewust zijn van hun wederzijdse afhankelijkheid. Water, net zoals het klimaat, is een natuurlijk, maar evenzeer sociaal, economisch en politiek fenomeen dat verdient om beter begrepen te worden als men haar karakter van gemeengoed wil behouden.

»
Waterverhalen. Van aristocratisch, publiek en misschien wel democratisch water? Artikel door Michel Bastin


In 1830 nam de Stad Brussel een gloednieuwe hydraulische stoommachine in gebruik om haar ­stedelijk netwerk voor drink­waterdistributie aan te drijven. De machine, ontworpen door ­Teichmann, ingenieur bij de Stad, stond aan de rand van de ­vijver van Etterbeek onderaan de ­Waversesteenweg. Ze stuwde het water naar het reservoir van het Keyenveld bij de Naamsepoort. ­Tijdens een van de eerste testproeven bleek één van de twee branders niet helemaal juist ­afgesteld en ontplofte... Enkele dagen later deed er zich in Brussel een tweede explosie voor, hoewel deze keer op politiek vlak. Het was de revolutie die zou leiden tot de Belgische onafhankelijkheid. »
Regenwater drinken?

Doorheen het ontwikkelen van het waterpunt, verschoven de ­ambities en wilden we niet alleen een ontmoetingsplaats creëren, maar ook testen hoever we kunnen gaan in het zuiveren of zelfs drinkbaar maken van water in de stad. We startten een onderzoek naar drinkwaternormen (volgens richtlijnen van EU, WHO, ISO), sondes, filtersystemen en meet-apparatuur en smeedden ­allianties met chemisten en doe-het-zelf water-ingenieurs.

»
Is proper water drinkbaar? Over normen, distributie en monopolies.
Vaststellingen, tegenstellingen en vragen.
»
Eau Propre | Proper Water :: Het BOEK


Naar water graven en regen drinken
2011-2013
[Creative Coommons 3.0, Brussel, juni 2013]

Ball
Een boek over twee jaar "Proper Water" dat begint met het graven naar eigen proper water en uitmondt in het drinken van een glas regenwater. Over opgedane inzichten en ook praktische kennis rond waterfilters. Over objecten die nog steeds (en ook voor anderen) beschikbaar blijven, zoals het "ProperWaterPaviljoen", de "Pacco-test" of de "City Mine(d) TAP". Over sociale relaties en interventies in de openbare ruimte.
Maar ook over het grotere verhaal, over het verleden en de toekomst van water in Brussel (bijdragen van Michel Bastin van Chercheurs d'Histoires du Maelbeek en van Dominique Nalpas en François Lebecq van de Staten Generaal van het Water in Brussel) en de instortende huidige water-infrastructuur.
Het boek is in geen geval het eindpunt van het proces, maar een halte langs de weg. Het beschrijven is een manier om de opgedane ervaringen te delen en het debat te openen voor een groter publiek.

Beschikbaar in het  bureau of op de
web-boutique van City Mine(d) of in de betere boekhandel (Maelström, Passa Porta, Sterling Books, Tropismes, Wiels Bookshop, ...)

265 pagina's, gebonden, 17cm x 11cm x 1cm, Fr-Nl-Eng
»

archives »

City Mine(d)

Eau Propre | Proper Water by City Mine(d)
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium License

Creative Commons License

-Login-